Liên hệ

Hotline: 0906.377.788
Support Text
SĐT :0906.377.788
Email :
pallastrungnien@yahoo.com.vn
Support Text
SĐT :0908 330 123
Email :
pallastrungnien@yahoo.com.vn

Sản phẩm

BEN NÂNG XE GẮN MÁY ½ CHIẾC PALLAS

Tên sản phẩm: BEN NÂNG XE GẮN MÁY ½ CHIẾC PALLAS
Giá: 0

Trọng lượng nâng : 500kg
Áp lực sử dụng : 4kg/cm2
Áp lực tối đa : 8kg/cm2Lên trên >